Intrebari despre fonduri

Dacă doriți să beneficiați de finanțare din fonduri europene, o primă condiție este să vă asigurați că ideea proiectului se încadrează în domeniile de eligibilitate ale fondurilor, respectiv Programul Operațional / Axa Prioritară / Apelul de proiecte, precum și asupra faptului că entitatea ce va fi propusă ca beneficiar îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin Ghidul Solicitantului aferent.

După consultarea Ghidului Solicitantului, este necesar să elaborați cererea de finanțare și să o depuneți în cadrul apelului deschis din cadrul Programului Operațional în care se încadrează respectivul proiect, până la data limită.

Obținerea finanțării depinde în cea mai mare măsură de corectitudinea completării cererii de finanțare, de calitatea proiectului, precum și de respectarea tuturor condițiilor specifice Programului Operațional din care se solicită finanțare.

Proiectele se depun online, în sistemul informatic MySMIS2014 .

Pentru informații suplimentare privind etapele de creare și depunere a cererii de finanțare prin aplicația informatică, poate fi consultat manualul de utilizare MySMIS2014 Front Office disponibil accesând link-ul:

Pe scurt, etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare și până la semnarea contractului/deciziei de finanțare sunt următoarele:

  • Evaluarea cererii de finanțare și a anexelor aferente de către ofițerii de evaluare din cadrul AM/OI;
  • Eventuale solicitări de clarificări către solicitanți pentru revizuire/completare cerere de finanțare;
  • Transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări către AM/OI de către solicitant;
  • Notificarea solicitantului cu privire la aprobarea proiectului spre finanțare;
  • Elaborarea contractului/deciziei de finanțare la nivelul AM și transmiterea către solicitant în vederea semnării de către reprezentantul legal;
  • Semnarea contractului/deciziei de finanțare de către reprezentantul legal al AM.