Comunicate de presă

Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale au semnat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare contractul de finanțare aferent proiectului „Platformă Națională Integrată – Wireless Campus”.

Obiectivele proiectului sunt:

• Crearea, în cel puțin 2.000 școli din România, a infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor și serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educație;
• Dotarea a 4.500 școli gimnaziale cu echipamente wireless;
• Creșterea cu 15% a numărului de profesori care utilizează internetul prin „Wireless Campus”;

Valoarea totală a contractului semnat este de 44,95 mil. euro, iar perioada de implementare de 36 luni, timp în care peste 1 milion elevi și profesori se estimează că vor beneficia de rezultatele proiectului.

Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a declarat: „Utilizarea tehnologiei a devenit o parte esenţială a vieţii noastre. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, cu precădere cele mobile, ocupă un rol vital în parcursul tinerelor generaţii, inclusiv în sistemul educațional. A devenit vitală modernizarea sistemului de educație, iar acest proiect răspunde tocmai acestui obiectiv. Accesul la resurse şi servicii digitale, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, devine așadar o resursă esenţială în procesul de predare-învăţare. Proiectul facilitează comunicarea, colaborarea, creativitatea și mai ales accesul rapid la informație.”

La rândul său, domnul Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, a adăugat: „Am spus de nenumărate ori că cea mai bună investiție în viitorul țării noastre este reprezentată de susținerea sistemului educațional. Adaptarea școlii românești la noile direcții de dezvoltare a fost o prioritate pentru guvernul din care fac parte. Este motivul pentru care a fost semnat acest contract de finanțare. Munca în echipă alături de colegii noștri de la Ministerul Fondurilor Europene a dat rezultate. Oferim astfel copiilor posibilitatea de a utiliza, în procesul educațional, tehnologii informatice noi și facilităm accesul la resursele educaționale digitale. Acestea sunt indispensabile pentru un învățământ modern în care se folosesc, pe scară largă, modele și metode flexibile pentru dobândirea unui bagaj cât mai mare de informații.”

Prin obiectivele sale, proiectul răspunde priorităților cuprinse în Agenda Digitală Europa 2020, concepută pentru a crea un cadru european uniform în ceea ce privește existența unor rețele digitale rapide, fiabile și conectate, care stau la baza economiilor și activității și vieții private.

De asemenea, „Platforma Națională Integrată – Wireless Campus” se încadrează în obiectivele Agendei Europene „Communication on Opening Up Education”, adoptată de Comisia Europeana în anul 2013, de implicare a tuturor părților interesate, de la instituții de învățământ, factori de decizie, profesori, școli, părinți și copii, printr-o serie de acțiuni concrete în cadrul a 4 piloni: medii de învățare și resurse educaționale deschise, conectivitate și acțiuni concertate pentru a profita de oportunitățile revoluției digitale în educație şi formare.

Proiectul răspunde, în același timp, prevederilor Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are calitatea de Organism Intermediar pentru Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Programul Operațional Competitivitate (POC), în cadrul căruia este dezvoltat proiectul „Platforma Națională Integrată – Wireless Campus”, contribuie, prin intervențiile sale, la creșterea competitivității și la dezvoltarea economică, îmbunătățind accesul, securitatea și utilizarea TIC.

POC beneficiază, în actuala perioadă de programare, de o alocare de 1,32 mld. euro, prin Fondul Europenean de Dezvoltare Regională.