Intrebari despre fonduri

Procesul de evaluare a proiectului cuprinde etape de verificare a conformității administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv verificarea din punct de vedere tehnic şi financiar, pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul solicitantului de către autoritatea de management/ organismul intermediar responsabil. Anumite servicii de evaluare a proiectelor pot fi externalizate de către acestea, dar responsabilitatea finală rămâne la nivelul autorității de management.

În cazul în care solicitantul consideră că rezultatul evaluării nu este justificat, are drept de contestaţie împotriva notificării de respingere/diminuării bugetului solicitat. Contestaţia trebuie transmisă la Autoritatea de Management în termenul stabilit prin ghidul solicitantului iar, în urma analizării acesteia, decizia comisiei de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul AM va fi comunicată solicitantului printr-o notificare. Decizia comisiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.