Intrebari despre fonduri

Prin documentele-cadru agreate cu UE pentru perioada de programare 2014 – 2020 au fost stabilite priorități clare în ceea ce privește investițiile finanțate din fondurile europene (detaliate mai sus), din care putem enumera:

  • Dezvoltarea IMM-urilor și creșterea competitivității mediului de afaceri;
  • Investiții în agricultură și dezvoltare rurală;
  • Investiții în acvacultură, în creșterea productivității IMM-urilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, în infrastructura specifică;
  • Investiţii în infrastructură (transporturi, rețele de apă potabilă și canalizare, managementul deșeurilor, sănătate, educație, turism, patrimoniu cultural, eficienţă energetică şi energie regenerabilă);
  • Investiții;
  • Investiții în cercetare, dezvoltare şi inovare în domenii prioritare pentru România, precum şi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
  • Investiții în capitalul uman, prin activităţi de formare sau reconversie profesională, servicii sociale, înființarea de locuri de muncă, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării;
  • Cooperarea teritorială între regiunile UE în domeniul cercetării, mediului, transporturilor, educației, energiei, sănătății, securității și formării;
  • Consolidarea și dezvoltarea administrației publice centrale și locale prin realizarea de investiții specifice;
  • Consolidarea capacității administrative a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI.

* Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou pentru perioada de programare 2014-2020, introdus de către Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 prevede că „România va folosi cu prioritate instrumentul ITI în Rezervația Biosferei Delta Dunării (un teritoriu unic cu caracteristici foarte specifice: populație rară și izolată, specializare și vulnerabilitate economică, acces nesatisfăcător la servicii etc.); elaborarea strategiei integrate pentru această zonă a început cu ajutorul Băncii Mondiale și al autorităților locale competente; strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat tot cu ajutorul Băncii Mondiale, ce va include intervențiile propuse și mecanismele de implementare, cu utilizarea tuturor Fondurilor ESI (FEDR, FSE, FC, FEADR, FEPAM)”. Astfel, a fost realizată Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi fundamentarea Investiției Teritoriale Integrate care va fi implementată până la sfârșitul anului 2023.