Intrebari despre fonduri

După semnarea contractului/deciziei de finanțare beneficiarul poate depune o cerere de prefinanțare, urmată de cereri de plată/ rambursare, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanțare.