Intrebari despre fonduri

În procesul de pregătire/implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, beneficiarii dispun de o serie de documente precum: Ghidul solicitantului, Ghidul beneficiarului, Instrucţiuni ale Autorităților de Management, care sunt publicate pe website-ul MFE http://www.fonduri-ue.ro/

În plus, solicitanții pot contracta în prealabil consultanți pentru elaborarea cererii de finanțare și a documentației necesare, cheltuielile cu consultanța și managementul de proiect fiind eligibile în limitele stabilite prin ghidurile solicitantului și în temeiul unei justificări adecvate.

Pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/ există o secțiune dedicată serviciilor de tip help desk. Solicitanții de finanțare europeană pot solicita informații suplimentare/ cu caracter tehnic privitoare la ghiduri sau implementare proiecte, accesând Platforma HELPDESK. Ulterior acordării finanțării, beneficiarii pot consulta personalul Autorității de Management responsabil cu monitorizarea implementării proiectelor.

Autoritățile de Management pot asigura îndrumarea necesară Beneficiarilor pe diferite tematici, fie orizontale, fie punctuale prin organizarea de seminarii pentru Beneficiari sau reuniuni tehnice restrânse.