Intrebari despre fonduri

Având în vedere că fondurile structurale şi de coeziune funcţionează pe principiul rambursării, beneficiarul trebuie întâi să realizeze cheltuieli (de exemplu plata facturilor către un contractor pentru bunuri sau servicii achiziţionate sau pentru lucrări realizate), iar apoi să le solicite spre decontare, pe bază de documente justificative, către AM sau OI, după caz.

Solicitarea de decontare se face prin transmiterea unei cereri de rambursare către AM / OI, însoţită de documente suport (conform instrucțiunilor valabile și specifice pentru fiecare Program Operațional în parte), care prezintă cheltuielile efectuate de beneficiar şi suma solicitată spre rambursare de acesta. În cazul în care, spre exemplu, un beneficiar autoritate locală realizează cheltuieli eligibile în valoare de 100 lei, acesta va solicita rambursarea de către AM a sumei aferente ratei de finanţare stabilite prin contractul de finanţare (ex. 98%), restul rămânând cheltuială definitivă a sa, alături de eventualele cheltuieli neeligibile.

Putem concluziona că rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar, în baza contractului/deciziei de finanțare încheiat cu AM, reprezintă plata efectuată de AM, în baza unei Cereri de Rambursare și a documentelor justificative aferente acesteia, transmisă de Beneficiar și autorizată de Autoritatea de Management.

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene se derulează progresiv, pe parcursul implementării proiectului. Graficul rambursărilor este prevăzut în contractul/ acordul de finanțare. La rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, se vor lua în calcul doar cheltuielile angajate, plătite și care sunt susținute de documente justificative cu valoare probatorie.

Beneficiarii care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile primite de la furnizori pot solicita sumele de care au nevoie pentru plata acestora de la AM, prin depunerea de cereri de plată.