Intrebari despre fonduri

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului, și să le stabilească pe baza de oferte indicative de preț sau prețuri de referință practicate în condiții concurențiale de piață. Informații clare referitoare la construirea bugetului sunt disponibile în ghidul aferent fiecărui apel.

Pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, ce va fi depusă în cadrul unui apel de proiecte deschis al unui PO, se vor avea în vedere 2 componente principale: cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile (dacă este cazul).

În ceea ce privește bugetul eligibil al proiectului, acesta va cuprinde finanțarea proporțională din fonduri UE și de la bugetul de stat (național), la care se poate adăuga cofinanțarea beneficiarului (în situația beneficiarilor privați). Procentele de cofinanțare pentru sursele mai sus menționate (buget UE/buget de stat/cofinanțare beneficiar) sunt stabilite la nivelul fiecărui PO în cadrul planului de finanțare și în cadrul ghidului solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte.

Pentru exercițiul financiar 2014-2020, cheltuiala cu TVA este eligibilă dacă este nerecuperabilă, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Pentru a fi eligibilă, TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.