Intrebari despre fonduri

Eligibilitatea se referă la setul de condiţii obligatorii care trebuie îndeplinite de către un solicitant/ potenţial beneficiar și de către un proiect depus de acesta pentru a fi selectat în vederea acordării de fonduri europene, în funcție de condițiile specifice stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte.

În acest sens, precizăm că principalele criterii de eligibilitate stabilite la nivelul fiecărui PO și în baza cărora se evaluează cererile de finanțare vizează:

  • Solicitant;
  • Proiect;