Intrebari despre fonduri

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în UE, prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.

Fondul sprijină investiţiile ce vizează următoarele domenii prioritare: dezvoltarea regională (în special prin investiții în infrastructură), agenda digitală, creşterea competitivităţii IMM-urilor, eficienţa energetică şi energia regenerabilă, cercetarea şi inovarea, dezvoltarea urbană durabilă.

FEDR sprijină și cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii europeni. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă (inclusiv grupuri defavorizate) și sprijină consolidarea capacității instituționale.

Fondul Social European urmărește promovarea în cadrul Uniunii a facilităților de ocupare a forței de muncă și a mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor, precum și facilitarea adaptării la transformările industriale și la evoluția sistemelor de producție, în special prin formare și reconversie profesională.

Fondul de Coeziune (FC) finanțează proiecte de infrastructură de mediu, energie și transport, prin creșterea eficienţei energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susţinerea intermodalităţii, consolidarea transportului public etc. Banii din acest fond sunt destinați Statelor Membre care au un venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) finanțează politica UE de dezvoltare rurală.

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) este fondul UE destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.