Intrebari despre fonduri

SMIS2014+ reprezintă sistemul informatic unitar care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) și este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum și raportări specifice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare și control al FEDR, FC și FSE.

MySMIS2014 facilitează schimbul electronic de date între beneficiari și o autoritate de management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, care va permite beneficiarilor să prezinte într-o singură transmitere toate informațiile necesare sistemelor de gestiune și control ale programelor operaționale. MySMIS2014 poate fi accesat la următorul link: https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml

Logarea în sistem se face în urma creării unui cont. Cei care doresc să depună un proiect (o cerere de finanțare) vor avea nevoie de semnătură digitală (certificat digital).

Manualul de utilizare a MySMIS2014 este publicat aici )http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_16.pdf

Persoanele înrolate sau persoana care administrează entitatea pot/poate crea și edita proiecte urmărind pașii din manualul menționat.