Anunturi AMPOCU

Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis în perioada 28 iunie – 30 septembrie 2019.

 

Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.

 

Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 mil. euro pentru regiunea București-Ilfov.

 

Ce finanțăm:
• Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
• Furnizarea de programe „A doua șansă”;
• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.

 

Cine va putea depune proiecte:
• Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
• Instituţii de învăţământ acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
• Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
• Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (de ex. organizaţii sindicale);
• Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
• Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
• Instituţii/ agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
• Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
• ONG-uri.

 

Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”