Comunicate de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman  (AM POCU) a transmis, astăzi, către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice o declarație de cheltuieli de 15,33 milioane euro, ce urmează a fi transmisă ulterior, spre rambursare, Comisiei Europene.

Până în prezent, pentru proiectele derulate prin acest program, au fost rambursați în total 592,68 milioane euro, din valoarea totală solicitată la rambursare de 675,42 milioane euro.

Sumele de mai sus reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din Fondul Social European în cadrul proiectelor derulate  prin POCU.