Intrebari despre fonduri

Prin ghid se înțelege un îndrumar care cuprinde informații generale și/sau specifice pentru orientare cu privire la un domeniu specific. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene au fost întocmite, la nivel de programe operaționale, ghiduri ale solicitantului.

Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Ulterior accesării finanțării europene, dar nu numai, pot fi consultate ghidurile/manualul beneficiarului, elaborate tot la nivel de program operațional.

Ghidul/manualul beneficiarului reprezintă un îndrumar al solicitanților care devin beneficiari, după etapa de contractare a proiectelor, vizând aspecte concrete privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din respectivul program operațional.