Invitații de participare

Invitație de participare – Ministerul Fondurilor Europene dorește să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, conform OMFE 421/17.05.2018 privind aprobarea normelor interne privind atribuirea contractelor de achiziție publică organizate prin  procedură simplificată proprie, „Servicii de catering pentru Seminarul privind simplificarea implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) organizat de Ministerul Fondurilor europene cu sprijin la nivel tehnic din partea Comisiei Europene”, prin proiectul cod SMIS 118.641 ”Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurarii activității zilnice (I)”, ce va avea loc în data de 23 octombrie 2019, la București  (Cod CPV 55520000-1).

 

Data limită de depunere a ofertelor este 14 octombrie 2019, ora 12:00, pe email (corina.moldoveanu@fonduri-ue.ro ) sau la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești nr. 1-1B, sector 1, București, Registratura.