Invitații de participare

Invitație de participare – Ministerul Fondurilor Europene dorește sa achiziționeze prin procedură simplificată proprie, conform OMFE 421/17.05.2018 privind aprobarea normelor interne privind atribuirea contractelor de achiziție publică organizate prin  procedura simplificată proprie, „Servicii de catering pentru Seminarul privind simplificarea implementarii Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI) organizat de Ministerul Fondurilor europene cu sprijin la nivel tehnic din partea Comisiei Europene”, prin proiectul cod SMIS 118.641 ”Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfașurării activității zilnice (I)”, ce va avea loc în data de 23 octombrie 2019, la Bucuresti  (Cod CPV 55520000-1).

 

Data limită de depunere a ofertelor este 09 octombrie 2019, ora 12:00, pe email (corina.moldoveanu@fonduri-ue.ro ) sau la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești nr. 1-1B, sector 1, București, Registratura.