Invitații de participare

Servicii de formare profesională în cadrul proiectului “Formare profesională a personalului MDRAPFE responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020.

 

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie.

 

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: luni 16 septembrie 2019, ora: 11:00 la registratura Ministerului Fondurilor Europene, Șoseaua București-Ploiești nr.1-1B, cladirea Victoria OFFICE, sector 1, București (intrarea prin Str. Menuetului nr.7).

 

Criteriul de atribuire: raport calitate-preț.

 

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 09 septembrie 2019 la adresa de email laura.puscasu@fonduri-ue.ro

 

Solicitările de clarificari depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate in considerare.

 

Documentație de atribuire servicii de formare profesională

 

Invitație de participare servicii formare profesională