Intrebari despre fonduri

Autoritatea de Management este structura responsabilă de gestionarea și implementarea unuia sau mai multor programe operaționale și răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor. Responsabilitățile Autorității de Management în sistemul de management și control al fondurilor europene sunt detaliate în cadrul HG nr. 398/ 2015.

În relația cu beneficiarii proiectelor, Autoritatea de Management reprezintă partea contractuală semnatară a contractului de finanțare ce are ca obiect implementarea unui proiect. Fiecare Program Operațional are desemnată o autoritate de management.

În general, Autoritatea de Management are următoarele responsabilități: lansează apelurile de proiecte, evaluează cererile de finanțare, semnează contractele de finanțare și modificările acestora, aprobă rapoartele de progres și cererile de plată/ rambursare, efectuează plăți către beneficiari, monitorizează implementarea proiectelor, asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor.