Intrebari despre fonduri

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte.

Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național.

Fondurile ESI cuprind:

  • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
  • Fondul Social European (FSE);
  • Fondul de Coeziune (FC);
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
  • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Complementar, dezvoltarea agriculturii se finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutoarele pentru categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).